پس از ماه‌ها انتظار، سرانجام مرحله جدید عرضه خودرو وارداتی در سامانه یکپارچه از روز یکشنبه 3 تیر 1403 آغاز شد. در این مرحله، 31 مدل خودروی متنوع از برندهای مختلف برای متقاضیانی ،که در اسفند 1401 ثبت نام کرده اند . اولویت آنها مشخص شده است، عرضه می‌شود.

شرایط و نحوه ثبت نام:

متقاضیانی که در اسفند 1401 در سامانه یکپارچه عرضه خودرو وارداتی ثبت نام کرده اند، اولویت آنها مشخص شده است.

این افرادمی‌توانند از طریق این سامانه نسبت به انتخاب خودروی مورد نظر خود از بین 31 مدل ارائه شده اقدام کنند

مهلت انتخاب خودرو:

متقاضیان محترم می‌توانند از روز یکشنبه 3 تیر تا چهارشنبه 6 تیر 1403 نسبت به انتخاب خودروی مورد نظر خود اقدام کنند.

نکات مهم:

  • هر متقاضی می‌تواند حداکثر 5 خودرو را به ترتیب اولویت انتخاب کند.
  • در صورت تخصیص هر کدام از انتخاب‌ها (بر اساس اولویت متقاضی و ظرفیت خودرو انتخابی) امکان لغو سفارش و تغییر خودرو در مراحل بعدی وجود نخواهد داشت.
  • متقاضیان موظفند پس از انتخاب خودرو، نسبت به واریز وجه آن در موعد مقرر اقدام کنند. در غیر این صورت، از لیست سامانه یکپارچه عرضه خودروهای وارداتی حذف خواهند شد.
  • خودرو انتخاب نکنید حذف می شوید
  • لازم به ذکر است متقاضیانی که در عرضه 13 وارداتی (16 لغایت 18 اردیبهشت 1403) مشارکت داشتند و یکی از خودروهای برقی (EQM5EV،EJ7، ENS1، GRE) را انتخاب نمودند .
  • تمایل به تغییر خودروی خود دارند،
  • فقط در این عرضه می‌توانند (در  عرضه‌های آینده به هیچ عنوان این امکان وجود ندارد) خودروی برقی خود را لغو و یکی از خودروهای موجود در این عرضه را انتخاب نمایند. در صورتی که متقاضی خودروی برقی خود را لغو و خودرویی را انتخاب ننماید از اولویت بندی سامانه حذف می گردد .
  • همچنین پیرو پیامک ارسالی و با توجه به 15 مرحله عرضه صورت گرفته و فراهم بودن امکان تخصیص خودرو و عدم اقدام برای تعیین خودرو توسط برخی از متقاضیان، بدینوسیله اعلام می گردد
  • با عنایت به تنوع سبد محصولات قابل عرضه ، در صورت عدم اقدام در این مرحله و مرحله بعدی، اولویت اعلامی این افراد حذف و در مرحله جدید ثبت نام که برای عموم مردم فراهم می شود.
  • می بایست مشابه سایر افراد و براساس شرایط اعلامی اقدام نمایند و هیچ گونه اعتراضی در این خصوص پذیرفته نخواهد شد.