رانندگی کردن قوانین خاصی دارد. یکی از قوانینی که هر راننده‌ای باید به آن پایبند باشد حرکت با سرعت مجاز است. سرعت مجاز و غیر مجاز در معابر درون شهری و برون شهری براساس فاکتورهای مختلفی مشخص می‌شود و تخطی از آن ممکن است اتفاقات ناگواری را به دنبال داشته باشد. آیا می‌دانید حداکثر سرعت مجاز در معابر مختلف چقدر است؟

حداکثر سرعت مجاز در معابر درون شهری و مسکونی

کمیسیون ایمنی راه‌ها، تصویب کرد:

از ۲۴ اسفند ۱۴۰۱، تا ۱۵ فروردین ۱۴۰۲، حداکثر سرعت مجاز وسایل نقلیه در آزادراه‌ها و بزرگراه‌ها، ۱۰ کیلومتر بر ساعت کاهش می‌یابد.

حدکثر سرعت مجاز در معابر شریانی درجه یک به صورت زیر است:

 • آزادراه‌ها حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت
 • بزرگراه‌ها حداکثر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت

در معابر شریانی درجه دو به صورت زیر است:

 • خیابان اصلی حداکثر ۶۰ کیلومتر بر ساعت
 • خیابان فرعی حداکثر ۵۰ کیلومتر بر ساعت
 • در معابر محلی و میدان حداکثر ۳۰ کیلومتر بر ساعت است.

حداکثر سرعت مجاز در راه های برون شهری و غیرمسکونی

طبق مقررات پلیس راهنمایی و رانندگی، حداقل و حداکثر سرعت در بزرگراه‌ها، آزادراه‌ها و دیگر جاده‌های برون شهری و غیرمسکونی به صورت زیر است:

در آزادراه ها:

 • سواری و وانت حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۲۰ کیلومتر بر ساعت
 • خودروهای سنگین حداقل ۷۰ و حداکثر ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت

در بزرگراه ها:

 • سواری و وانت حداکثر ۱۱۰ کیلومتر بر ساعت
 • خودروهای سنگین حداکثر ۱۰۰ کیلومتر بر ساعت

در جاده‌های اصلی و برای انواع وسیله نقلیه:

 • در روز حداکثر ۹۵ کیلومتر بر ساعت
 • در شب حداکثر ۸۵ کیلومتر بر ساعت

در جاده‌های فرعی و برای انواع وسیله نقلیه:

 • در روز حداکثر ۸۵ کیلومتر بر ساعت
 • در شب حداکثر ۷۵ کیلومتر بر ساعت