برای به حرکت درآوردن هر خودرویی، انواع مایعات مختلف مورد استفاده قرار می گیرند. به همین جهت شاید در بلند مدت برخی اتصالات یا مجاری نشتی داشته باشند.

برای پی بردن به این مشکل همیشه جایی را که اتومبیل خود را پارک می کنید، به دقت کنترل کنید تا اثری از لکه های روغن نباشد؛ بازبینی و بررسی هفتگی قسمت های مربوط به حفظ یا انتقال مایعات نیز می تواند بسیار مفید باشد.

کنترل سطح مایعاتی مثل آب رادیاتور، میزان سوخت، روغن ترمز و روغن موتور یکی از کارهای ضروری است که هر راننده ای باید هر چند وقت یکبار آنها را انجام دهد؛ زیرا کاهش هر یک نشانه وجود ایرادی در بخشی از موتور یا خودرو است.

چنانچه بر روی رینگ یا لاستیک روغن غیر عادی دیدید، به احتمال بسیار سیستم ترمز نشتی پیدا کرده است. اگر پدال ترمز نرم تر از قبل شده باشد، این احتمال قوت می گیرد؛ بنابراین بلافاصله سطح روغن ترمز را چک کنید. در صورت محرز شدن این مشکل حتما مکانیک خود را در جریان گذاشته و یا اتومبیل خود را با یدک کش به تعمیرگاه منتقل کنید. در این شرایط رانندگی با خودرو به هیچ وجه توصیه نمی شود.

گاه نشت روغن بر روی موتور خودرو به وضوح قابل مشاهده است. البته بیشتر اوقات نشتی ها – مخصوصا نشتی سیستم خنک کننده – هنگام کارکرد موتور و در دمای عملیاتی رخ می دهند، بنابراین بد نیست گهگاه پس از مسافرت های نسبتا طولانی قبل از خاموش کردن خودرو اطراف موتور را چک کنید. نشتی روغن سیستم هیدرولیک فرمان یکی دیگر از موارد شایع است که با دقت در محفظه و پمپ می توان به آن پی برد.

اگر نشتی از مجاری سوخت رسانی اتفاق بیفتد، سریعا یک ظرف را در زیر قسمت مربوطه بگذارید تا از جاری شدن آن جلوگیری کنید. ناگفته پیداست که در این شرایط باید بسیار محتاطانه عمل نموده و از روشن کردن خودرو یا هر شی دیگر امتناع نمایید.