شورای رقابت در جلسه امروز قیمت سه خودروی مونتاژی را اعلام کرد.

شورای رقابت در جلسه امروز خود قیمت فیدلیتی پرستیژ تیپ یک و 2 و خودروی رسپکت تیپ 2 را از محصولات بهمن موتور را اعلام کرد.

قیمت‌های اعلامی شورای رقابت به شرح ذیل  است.

البته قیمت‌های اعلامی بدون احتساب هزینه‌های جانبی مانند مالیات است.