گروه خودروسازی سایپا از فردا طرح فروش فوق العاده محصولات خود را از طریق سامانه یکپارچه تخصیص خودرو برای خودروهای شاهین اتوماتیک و ساینا اس DA آغاز می‌کند

گروه خودروسازی سایپا امکان پیش ثبت نام اولیه برای خودروهای شاهین با گیربکس اتوماتیک و ساینا اس DA را برای متقاضیان خرید خودرو فراهم کرده است،‌لذا متقاضیان از فردا ساعت 10 صبح (7 دی ماه) به مدت 5 روز ( سه‌شنبه 12دی ماه) فرصت ثبت‌نام خواهند داشت. در این طرح خودروها حداکثر 90 روزه تحویل متقاضیان می‌شود.

متقاضیان خودروهای یاد شده در قالب طرح عادی، طرح حمایت از خانواده و جوانی جمعیت و همچنین طرح فرسوده سامانه یکپارچه تخصیص خودروهای داخلی،‌ با مراجعه به سایت https://esalecar.ir می‌توانند ضمن ثبت اطلاعات شخصی و دریافت کد کاربری نسبت به ثبت‌نام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو، اقدام کنند. منتخبینی که اطلاعات‌شان در سامانه یکپارچه بارگذاری شده و پیامک گروه سایپا را دریافت کردند، ظرف مدت 5 روز از زمان اطلاع‌رسانی، فرصت واریز و تکمیل وجه (به حساب سایپا) را دارند و در صورت عدم پرداخت و تکمیل وجه در مدت زمان عنوان شده، به منزله انصراف از طرح است. پس از پایان مهلت ثبت‌نام لیست منتخبین خرید خودروهای یاد شده به تعداد و ظرفیت تعریف شده از طریق گروه سایپا اعلام می‌شود.

پس از واریز وجه و ثبت‌نام در سایت شرکت سایپا، متقاضیان با مراجعه به نمایندگی‌های مورد انتخاب خود می‌توانند نسبت به تکمیل فرآیند ثبت‌نام و دریافت قرارداد اقدام کنند. تاکید می‌شود، پیش ثبت‌نام اولیه صورت پذیرفته شده صرفاً درخواست خرید خودرو است که براساس ظرفیت، امکان تحویل نسبت به ثبت‌نام نهایی منتخبین اقدام می‌شود.

در این ثبت‌نام همچنین محدودیت‌های گذشته چون محدودیت کدملی،‌ 48 ماه متقاضی از خودروسازان و مونتاژکاران ‌خودرو خریداری نکرده باشد، داشتن گواهینامه و حداقل سن 18 سال به قوت خود باقی است.تاکید می‌شود که اطلاعات منتخبین خرید خودرو بر اساس محدودیت های اعلام شده است و اگر فردی حایز شرایط باشد،‌امکان ثبت نام را خواهد داشت.

گفتنی است در روش فروش فوق‌العاده خودرو از زمان واریز وجه تا زمان تحویل خودرو، سود مشارکت و انصراف صفر خواهد بود.